Demografia

Warszawa już od dłuższego okresu czasu jest zaliczana do największych polskich miast jeśli chodzi o liczbę ludności oraz o samą powierzchnię. Obecni liczba ludności stanowić będzie pięć procent mieszkańców całego kraju. Duża część ludzi tutaj mieszkających to także ludność bez stałego zameldowania, która pracuje tylko w samej warszawie, czy też się uczy i wobec ostrożnych szacunków jest to prawie dodatkowe milion osób. Warszawa w czasie drugiej wojny światowej poniosła dosyć duże starty ludnościowe, gdzie ponad milion mieszkańców zginęło w samym roku 1939, a do końca wojny dodatkowe pół miliona. Na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku przyrost ludności był dosyć wysokim i przekraczał dziesięć procent. W czasie tym wprowadzone zostało ograniczenie meldunkowe, które zobowiązywało władze do wpłynięcia na zmniejszenie liczby migracji. Po zmianie przepisów dotyczących tychże ograniczeń powstała możliwość zameldowania się, między innymi współmałżonkowie stałych mieszkańców miasta, wybitni fachowcy i tym podobni mieli właśnie takową możliwość. Ograniczenia takowe wpływały na rozwijanie się miejscowości pod warszawą, gdzie osiedlali się ludzie przybywający z terenów całego kraju. Usunięcie ograniczeń meldunkowych spowodowało między innymi ponowne i niekontrolowane napływy ludności do terenów miejskich warszawy. Największy wzrost ludności zauważalny był od wieku osiemnastego do początków wieku dwudziestego, po tym czasie nastąpił gwałtowany spadek z powodu okresu wojennego. Od momentu tego wzrost jest umiarkowanym.