Gospodarka Stanów Zjednoczonych

Biorąc pod uwagę PKB to Stany Zjednoczone są największa na świecie gospodarką. Waluta tego kraju, czyli dolarów amerykański jest podstawową waluta systemu monetarnego na świecie. W polityce gospodarczej można zauważyć spory liberalizm w porównaniu z choćby gospodarkami krajów Unii Europejskiej. Są tu o wiele niższe podatki, mniejsza interwencja w gospodarkę rządu oraz zabezpieczenia socjalne, które nie są tak rozległe. Ile wynosi średnie PKB na mieszkańca? Jest to kwota ponad czterdzieści siedem tysięcy USD. Granica ubóstwa to mniej niż dziewiętnaście tysięcy USD. Poniżej tej granicy żyje dwanaście procent obywateli. Kraj ten jest największym na świecie producentem żywności. Około czterdzieści pięć procent powierzchni Stanów Zjednoczonych zajmują użytki rolne. Rolnictwo jest tu bardzo rozwinięte. Pracuje tu tylko trochę ponad dwa procent zatrudnionych. Tu znajdują się największe na świecie zasoby złota. Surowce naturalne, które tu występują to między innymi: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny, uran, żelazo, miedź. Stany Zjednoczone przodują także w produkcji energii elektrycznej.