Stonehenge

Stonehenge jest jedną z najsłynniejszych europejskich budowli, które pochodzić będzie z epoki neolitu. Megalit położony jest w odległości kilkunastu kilometrów od Salisbury, które mieści się w południowej Anglii. Najprawdopodobniej ten kamienny krąg wiązał się z kultem dnia i nocy, czy też księżyca oraz słońca. Księżyc mógł symbolizować w tym przypadku kobietę, słońce natomiast mężczyznę. Cała budowla składała będzie się z wałów ziemi, które otaczają dosyć duży zespół stojących kamieni. Obiekt ten od lat osiemdziesiątych wieku dwudziestego znajduje się na liście światowego dziedzictwa, a oprócz tego uważany jest za jeden z cudów świata. Zadziwiający może być fakt jak ludziom udało się ustawić tak potężne i ciężkie bloki kamienne jeden na drugim oraz jeszcze odpowiednio je przytwierdzić, są one mocno umocowane w ziemi, dzięki czemu przetrwały tak długi okres czasu.