Niziny

Jak wiadomo nizina pokrywa jedną trzecią powierzchni ziemi. Jest to forma ukształtowania terenu leżącego do trzystu metrów nad poziomem morza. Na mapach hipsometrycznej oznaczana jest kolorem jasnozielonym. Niziny można popielic n nadbrzeżne, kontynentalne. Dzieląc je zaś pod względem wysokościowym, to są jeszcze obszary płaskie, faliste, pagórkowate. Ale co niektórzy dzielą je jeszcze na genetyczne i wtedy są pochodzenia morskiego, rzecznego, lodowcowego i fluwiogacyjnego, eolicznego, które są związane z obszarem pustynnym i wiatrem. W Europie możemy wyróżnić Padańską, Francuską, Angielską, Niemiecką, Polska, Węgierska, Wołoska, Czarnomorska. W Azji natomiast do najważniejszych należy Kubańska, Zachodniosyberyjska, Północnosyberyjska, Kołymska, Turańska, Mezopotamia, Indu, Gangesu, Chińska, Mandżurska. W Ameryce Północnej zaś to Hudsona, Centralna, Zatokowa, Orinoko, Amazonki, La Platy. W Afryce też występuje zwana Senegalska i Akan. Na tych nizinach jest też rozwinięty przemysł, który jest częścią składową każdego państwa.