Afryka

Afryka, inaczej zwana także Czarnym Lądem, jest drugim co do wielkości kontynentem na kuli ziemskiej, który zamieszkuje obecnie prawie miliard ludzi, czyli jedna piąta ogólnej populacji. Jest to także kontynent należący do najbiedniejszych i posiadający nieustabilizowaną sytuację polityczną, gdzie dużą rolę cały czas odgrywają nielegalne organizacje, które posiadają na swoim sumieniu już miliony ludzkich istnień. Oczywiście nie w każdej części Afryki sytuacja jest tak tragiczne, lepiej będzie szczególnie na wybrzeżu przy morzu śródziemnym oraz na południu kraju, w RPA i okolicach. Z pewnością jest to bardzo ciekawe miejsce, gdzie spotkać będziemy mogli unikatowe okazy fauny i flory oraz dodatkowo spotkać się z oryginalną i niepowtarzalną kulturą ludów zamieszkujących właśnie te obszary, która z pewnością będzie całkowicie odmienną od naszej. Co do samej nazwy kontynentu istnieją dwie teorie co do jej pochodzenia. Według jednej z nich nazwa pochodzi od antycznego kraju Afrów, który znajdowałby się na terenach dzisiejszej Tunezji.