Historia

Historia Katowic jest dosyć nową i sięgać będzie końca szesnastego wieku. Jest to jeszcze jednak okres kiedy dzisiejsza metropolia nie posiadała praw miejskich. Historię miasta wyznaczać będą losy kilku wcześniejszych osad rolniczych, które mieściły się właśnie w tym miejscu oraz kuźnic żelaza. Dynamiczny rozwój wsi Katowice rozpoczyna się jednak dopiero w momencie uruchomienia towarzystwa kolei górnośląskiej co ma miejsce w pierwszej połowie wieku dziewiętnastego. Z czasem Katowice uzyskują połączenie z siecią kolei europejskich, z najważniejszymi miastami na terenie europy środkowej. Przełomowym momentem jest przejęcie dóbr ziemskich, które stanowiły ogromne tereny i dały możliwość stworzenia podwalin pod stworzenie miasta. Bardzo szybki proces industrializacyjny i rozbudowywanie linii komunikacyjnych z pewnością sprzyjały urbanizacji wsi. Prawa miejskie Katowice otrzymują dokładnie jedenastego września roku 1865. Od momentu tego wzrastać zaczyna liczba ludności i coraz większa liczba mieszkańców pragnęła przekształcenia okolicznych wiosek w miasto. Ogromne zasługi na tym polu mieli ówcześni dyrektorzy tamtejszych placówek edukacyjnych. Dynamiczny rozwój oraz ciągła modernizacja całego miasta była możliwa z powodu czerpania ogromnych zysków z wydobycia węgla, który od czasów maszyny parowej stał się bardzo pożądanym i masowo wydobywanym surowcem. Przez całą historię polskiej państwowości w wieku dwudziestym śląski węgiel oraz pieniądze z jego wydobywania pompowane były między innymi w stolicę, warszawę, inne polskie miasta i w rozwój ogólnokrajowej gospodarki. Oprócz tego ogromne jego pokłady wywożone były do naszych wschodnich braci komunistycznych, a mianowicie do Rosji, gdzie za to ni otrzymywaliśmy praktycznie nic.