Mauretania

Mauretania położona jest w części północno- zachodniej afrykańskiego kontynentu. Sąsiadami tego kraju są: Sahara Zachodnia, Algieria oraz Mali. Spory obszar zajmują tu terytoria pustynne, saharyjskie. Powierzchnia tego kraju wynosi jeden milion trzydzieści tysięcy siedemset kilometrów kwadratowych. Liczba mieszkańców wynosi natomiast trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy osób. Ten afrykański kraj jest republiką parlamentarną. Prawo tego kraju to można powiedzieć mieszanka prawa islamu z francuskim prawem cywilnym. Konstytucję tego kraju uchwalono na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Kadencja prezydenta Mauretanii trwa sześć lat. Linia brzegowa, która należy do tego kraju mierzy jeden tysiąc dwieście kilometrów. Największą rzeką jest Senegal, a najwyższym wzniesieniem Kidjat Idżdżil. Kraj podzielono na dwanaście administracyjnych regionów. Owe regiony natomiast dzielą się na departamenty, których liczba wynosi czterdzieści cztery. Jeśli chodzi o rolnictwo tego kraju to jest ono ubogie.