Czad

Kraj ten znajduje się w części środkowej afrykańskiego kontynentu. Sąsiadami tego państwa są: Libia, Sudan, Republika Środkowoafrykańska, Nigeria, Kamerun oraz Niger. Nazwa państwa- Czad pochodzi od jeziora o tej samej nazwie. W czasach średniowiecznych utworzyło się tu królestwo o nazwie Kanem-Bornu. Największy jego rozkwit nastąpił w szesnastym wieku. Czasy późniejsze charakteryzują się wpływem handlarzy arabskich oraz Europejczyków. Pod koniec wieku dziewiętnastego Francja utworzyła tu kolonię. Czad uzyskał niepodległość w roku 1960, wcześniej był prowincją Francuskiej Afryki Równikowej. Ten afrykański kraj jest jednopartyjną republiką. Władzę sprawuje tu Patriotyczny Ruch Ocalenia. Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia prezydentem państwa jest Idriss Déby. Powierzchnia tego kraju wynosi jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące kilometrów kwadratowych. Według danych z roku 2006 liczba ludności Czadu wynosi dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście jeden osób.