Stany Zjednoczone

To największe mocarstwo na świecie graniczy z Kanadą oraz Meksykiem. Powierzchnia tego kraju wynosi ponad dziewięć milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy kilometrów kwadratowych. Obszar Stanów Zjednoczonych jest prawie trzydzieści jeden razy większy od naszego kraju. Teren ten zamieszkuje ponad trzysta siedem milionów mieszkańców. Ze względu na wielkość obszarową występują tu takie rodzaje klimatów jak: klimat umiarkowany, klimat tropikalny, klimat arktyczny, klimat półsuchy oraz suchy. Zasoby naturalne USA to między innymi: węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, miedź, ołów. Występują tu takie naturalne zagrożenia jak: tsunami, wulkany, trzęsienia ziemi, huragany. Obecnie kraj ten jest można powiedzieć mieszanką kulturową, religijną, etniczną oraz obyczajową. Obserwuje się tu duży wzrost imigracji legalnej i tej nielegalnej. Imigranci pochodzą głównie z Meksyku. Można powiedzieć, że do historycznych zmian doszło na początku tego roku, gdy na prezydenta Stanów Zjednoczonych wybrano Mulata Baracka Obamę