Nowa Zelandia

To wyspiarskie państwo ma powierzchnię wynosząca dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt kilometrów kwadratowych. Natomiast liczna ludności wynosi cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia osób. Przetłumaczona tradycyjna nazwa tego państwa brzmi Kraj Długiej Białej Chmury. Za odkrywcę tego terenu uważa się holenderskiego żeglarza Abela Tasmana. Na Nową Zelandie składa się wiele wysp. Państwo to jest monarchią konstytucyjną bez konstytucji oraz wchodzi w skład brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Stolicą państwa jest Wellington. Do początku jedenastego wieku tereny Nowej Zelandii były bezludne. Proces kolonizacji rozpoczął się w wieku osiemnastym, kiedy to kolejnym odkrywcą został James Cook. Na początku dwudziestego wieku Nowa Zelandia otrzymała status dominium. Natomiast niepodległym w pełni państwem została po II wojnie światowej, a konkretne w roku 1947. Występujący tu klimat jest podzwrotnikowy morski. Jeśli chodzi o narodowość to prawie siedemdziesiąt procent społeczeństwa to Europejczycy. Nowa Zelandia może się pochwalić opinią, że jest najmniej skorumpowanym państwem na świecie.