Barbakan

Barbakan jest specyficzną budowlą fortyfikacyjną, obecnie jedną z nielicznych zachowanych w europie, szczególnie wybudowanych w stylu gotyckim. Barbakan krakowski wzniesiony został przeciągu kilku lat pod koniec wieku piętnastego. Miało to miejsce wobec grożącego Polsce najazdu ze stron Turków oraz tatarów. Wówczas był to jeden z najdoskonalszych pomysłów inżynierii wojskowej, w razie potrzeby posiadał on kilkaset strzelnic, a trzymetrowej grubości mury nie ulegały nawet pod naciskiem kul armatnich. Siedem wieżyczek obserwacyjnych natomiast dawało możliwość śledzenia kolejnych z ruchów nieprzyjaciela i nakierowywać ogień w odpowiedni miejsca. Wjazd do tejże fortecy prowadził przez zwodzony most, który przerzucany był nad głęboką i posiadającą osiem metrów szerokości fosą. Barbakan łączyć się kiedyś z bramą floriańską, czyli podwójnym murem obronnym z drogą przejazdową. Cały tenże zespół fortyfikacyjny posiadał własny arsenał, otoczony był murami, wałami i szeregiem fos. Dla wroga stanowił on zaporę, której nie dało się prawie przebyć. W całej historii załoga barbakanu tylko raz była zmuszona do kapitulacji, co miało miejsce w roku 1655 z powodu brak amunicji oraz głodu. W wieku dziewiętnastym dzięki staraniom mieszkańców barbakan udało się ocalić. Odtąd pełni on funkcję jednego z najważniejszych miejskich zabytków i mieści się w nim jeden z oddziałów narodowego muzeum w Krakowie.