Historia Kenii

W okresie od siódmego do dziesiątego wieku nad terenami przybrzeżnymi władzę sprawowali Arabowie przybyli tu z Półwyspu Arabskiego. Jako pierwsi z Starego Kontynentu przybyli tu Portugalczycy, był to rok 1498. Na początku wieku szesnastego postanowili oni kolonizować wybrzeże tego afrykańskiego kraju. Na początku wieku osiemnastego nastąpiło wyparcie Portugalczyków z tych terenów, a dokonali tego Arabowie. Pod koniec dziewiętnastego wieku inny Europejczycy, a konkretnie Brytyjczycy utworzyli tu Brytyjską Afryką Wschodnią. w latach dwudziestych poprzedniego stulecia powstała kolonia brytyjska. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku miało miejsce Powstanie Mau Mau. Zostało jednak stłumione. Niepodległość ten afrykański kraj uzyskał w roku 1963. Pierwszym prezydentem został rok później Jomo Kenyatta. W latach osiemdziesiątych Kenia została w wyniku zmiany konstytucji państwem jednopartyjnym. Na początku lat dziewięćdziesiątych pod naciskami społeczności międzynarodowej zmieniono konstytucje i możliwe stało się tworzenie partii. W roku 2007 wybuchły w kraju zamieszki, śmierć poniosło trzysta osób.