Pomniki historii

Na podstawie ustawy naszego państwa wydanej w roku 1994 za pomnik historii uznany zostało całe stare miasto warszawskie jednocześnie z Wilanowem oraz traktami królewskimi. Jest to więc obszar od cytadeli poprzez owe i stare miasto, przedmieścia krakowskie, aleje ujazdowskie, aż do belwederu oraz zespołu pałaców i parków w Wilanowie. Ponieważ pomnik historii ma stanowić rak zwaną strefę otulinową dla obiektów znajdujących się na liście UNESCO, w przyszłości za pomnik historii uzna się także warszawską stację filtrów.