Geopolis

Jest to pierwsze polskie elektroniczne czasopismo geograficzne. Publikowane jest wyłącznie w Internecie. Tematy poruszane tam to geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna oraz pokrewne nauki. Jest to półrocznik wydawany od dwa tysiące ósmego roku przez Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Geopolis zyskuje ostatnio na popularności i prawdopodobnie będzie zmiana częstości wydawania owego czasopisma na kwartalnik.