Wyspy Brytyjskie

Wyspy Brytyjskie to wyspy w północno-zachodniej części Europy, do których należy przede wszystkim Wielka Brytania i Irlandia, a także szereg mniejszych wysp położonych w ich pobliżu. Niektóre źródła podają, że uznawanie Irlandii za jedną z Wysp Brytyjskich to błąd, chociaż wynikać to może z faktu, iż Irlandia i Wielka Brytania to administracyjnie dwa różne kraje, które generalnie nie lubią być mylone. Do bardziej znanych wysp z tych mniejszych, należących do Wysp Brytyjskich, należą: Wyspa Man, Wyspa Wight, Wyspy Scilly, Szetlandy, Orkady, Hebrydy Zewnętrze, Hebrydy Wewnętrzne, a przy Irlandii są to też Wyspy Aran, Wyspa Achil i szereg innych małych wysepek. Wyspy te leżą na Oceanie Atlantyckim, a ściślej mówiąc, są otaczane przez Morze Celtyckie, Morze Irlandzkie, Morze Północne i Kanał La Manche. Pojęcie Wyspy Brytyjskie jest często stosowane, gdy chcemy powiedzieć odnieść się jednocześnie do Irlandii i Wielkiej Brytanii, np. w kontekście kulturowym, czy też w kontekście fali wyjazdów Polaków w celach zarobkowych w ostatnich latach. Większość z mniejszych wysp należących do Wysp Brytyjskich jest zamieszkiwana przez ludzi.