Pałac Bruhla

Pałac Bruhla jest jednym z cenniejszych warszawskich zabytków, którego historia sięgała będzie połowy wieku osiemnastego. Pałac ten jako, że mieści się trochę na uboczu uniknął większych uszkodzeń w czasie wojny, jednak z powodu częstych zmian właścicieli, którzy zbytnio się nim nie interesowali podniszczał on przez okres dwóch wieków. W połowie roku 2008 miejsce miała jednak ponowna zmiana właściciela, który rozpoczął gruntowny remont tegoż właśnie pałacu, jednak planuje w nim urządzenie prywatnej rezydencji. Wszystkie działania są jednak zgodnymi z decyzją podjętą przez konserwatora zabytków, który zgodził się na remont posiadłości z powodu jej coraz gorszego stanu.