Kraje Europy Zachodniej

W części zachodniej Starego Kontynentu leżą następujące państwa: Wielka Brytania, Francja. Hiszpania, Niemcy, Kraje Beneluksu (Belgia, Holandia, Luksemburg) oraz Portugalia. Do wpływowych krajów europejskich z całą pewnością możemy zaliczyć Wielką Brytanię. Elementami składowymi tego kraju są Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia Północna oraz terytoria zależne, takie jak na przykład: Bermudy, Gibraltar. Kolejne państwo zachodnioeuropejskie to Francja. Zaliczamy je do najlepiej rozwijających się krajów w całej Europie. Stolicą oraz tak zwaną wizytówką kraju jest Paryż, nazywane często miastem zakochanych. Do większych państw na Zachodzie Europy należy Hiszpania. Jego powierzchnia wynosi pięćset cztery tysiące sześćset czterdzieści pięć kilometrów kwadratowych. Dużą liczbę ludności posiadają Niemcy- osiemdziesiąt dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy osób. Holandię, Belgię oraz Luksemburg są często określane jako Kraje Beneluksu. Poza Hiszpanią na Półwyspie Iberyjskim leży Portugalia. Obecnie jedno z najwolniej rozwijających się państw europejskich.