Kultura

Znana wszystkim dobrze piętrowa świątynia wykuta w skale na terenie miasta Petra, zwana często także skarbcem faraona, została wykorzystana w czasie kręcenia filmu Indiana Jones, gdzie pełniła ona rolę świątyni chroniącej świętego Grala. To właśnie między innymi ruiny tegoż miasta stanowić będą tło wydarzeń w jednym z kryminałów napisanych przez Agathę Christie. Miejsce te cieszy się ogromną popularnością, dzisiaj ściągać będą tutaj rzesze turystów każdego roku. Nic więc dziwnego, że miasto to przejawiać będzie się w wielu dziedzinach kultury i wykorzystywane będzie jako jeden z ich motywów.