Twierdza Grudziądz

Twierdza Grudziądz jest zabytkowym obecnie systemem fortów, który powstawał głównie w czasach dziewiętnastego wieku na terenie miasta grudząca oraz jednocześnie w okolicznych miejscowościach. Do głównych zadań tejże twierdzy należała ochrona miasta i jego osłona przed atakami wrogów oraz zapewnienie bezpieczeństwa na strategicznym moście wiślanym (zabezpieczenie przede wszystkim przed działaniami militarnymi Rosjan). Główny punkt całej fortyfikacji stanowiła cytadela umiejscowiona na północ od centrum miasta – jej budowa rozpoczęła się już za czasów króla pruskiego fryderyka drugiego. Kolejne z fortów zaczęły powstawać natomiast na przełomie wieku osiemnastego i dziewiętnastego, a także jeszcze w okresie ubiegłego stulecia. Większość umocnień wykorzystywano przede wszystkim na początku wieku dziewiętnastego i w czasie drugiej wojny światowej, z tego też powodu większość obwarowań i elementów fortyfikacyjnych zachowała się w dobrym stanie. Dla utrzymania takiego stanu infrastruktura twierdzy cały czas jest zamknięta dla zwiedzających i osób trzecich, tylko niektóre jej fragmenty wydzielone zostały dla turystów.