Nabatejczycy

Nabatejczycy, czyli lud bezpośrednio związany z historią miasta Petra, miasta, które wykute zostało w litej skale. Jest to antyczna społeczność semickiego pochodzenia. Według Biblii protoplastą tegoż właśnie narodu miał być Izmael – jeden z synów Abrahama oraz niewolnicy Agary, który w momencie narodzin Izaaka wraz z matką został wypędzony na pustynię. Na tejże pustyni jednak zaczyna zakładać on osady, które swoim zasięgiem wchłaniają coraz więcej krain geograficznych. Poszczególne plemiona swoje nazwy wziąć miały od poszczególnych imion synów Izmaela. Petra zamieszkiwana przez Nabatejczyków z powodu swojego umiejscowienia bardzo długo opierała się w skuteczny sposób atakom wojsk arabskich i wielu, wielu innych tym podobnych. Zdarzenia te umocniły Nabatejczyków w przekonaniu o swojej sile, a Petra po tym zdarzeniu staje się stolicą całego ich kraju, co ma miejsce w wieku trzecim przed naszą erą.