Znane budowle

Na terenie Petry wyróżnić będziemy mogli co najmniej kilkanaście znanych i do dzisiaj zachowanych budowli. Jedną z nich będzie Skarbiec Faraona, czyli wykuta w skale piętrowa budowla, której okres powstania to pierwszy i drugi wiek naszej ery. W pewnym sensie jest to jeden z najsłynniejszych zabytków na terenie całej Petry. Nie jest jasne przeznaczenie samej budowli, chociaż przeważać będzie pogląd, że pełniła ona funkcję grobowca jednego z władców. Kolejny z budynków to klasztor, zwany tutaj Deirem. Nazwa pochodziła będzie z okresu cesarstwa bizantyjskiego, kiedy to w budowli tej rzeczywiście znajdował się chrześcijański klasztor.