Kolej

Obecnie Poznań to jeden z najważniejszych węzłów kolejowych w naszym kraju. Istnieć będą tu jedne z ważniejszych zakładów polskich kolei państwowych. Z miasta dojechać będzie można pociągiem do większości miast powyżej kilkuset tysięcy mieszkańców na terenie całej polski. Przez Poznań przejeżdżają międzynarodowe pociągi kierujące się do Pragi, Berlina, czy też kijowa. Znajdziemy tutaj szesnaście różnych stacji, przystanków kolejowych i tym podobnych, gdzie Poznań główny jest jednym z ładniejszych polskich dworców kolejowych, odremontowany i nowoczesny, czego cały czas brakuje innym polskim dworcom. Początki żelaznej kolei w poznaniu sięgają pierwszej połowy wieku dziewiętnastego i jest to niejako pierwsze miejsce w Polsce gdzie pociągi zaczynają funkcjonować.