Hausa

To jeden z ludów afrykańskich, które zamieszkują Czad. Ich macierzyste tereny to przede wszystkim obszary Nigerii oraz Nigru. Ich przemieszczenia do innych afrykańskich krajów związane są z działalnością misjonarską oraz działalnością handlową. Poczynając od wieku dziesiątego lud ten określano jako społeczność rolniczo-myśliwska. Z upływem czasy powstawały tak zwane miasta-państwa. Te miasta-państwa rządziły okolicznymi terenami. Tu także rozwijał się handel oraz rzemiosło. Zaliczamy to tego typu miast między innymi: Kano, Gobir oraz Zaria. Od wieku czternastego na obszary, które zamieszkiwali Hausyńczycy „pojawił się” islam. Islam oraz rodzime religie przez dosyć długi okres czasu żyły pokojowo. Ten okres pokoju został przerwany w wyniku świętej wojny, która była prowadzona przez Usmana dan Fodio. Był on kaznodzieją, z pochodzenia Fulanina. Oni właśnie na początku dziewiętnastego wieku zagarneli obszary Hausańczyków. Współcześnie ten lud afrykański to sunnici. Tylko społeczność Maguzawa zachowała wierność tradycyjnej religii. Ważną sprawą jest tu hierarchiczność. Ten lud afrykański zajmuje się rolnictwem, rzemiosłem oraz handlem. W rodzinnym życiu panuje patriarchalizm. Kobiety w wieku rozrodczym mają zakaz opuszczania domostw.