Kanał Sueski

Ten łączący Morze Śródziemnomorskie z Morzem Czerwonym kanał został wykopany w ciągu dziesięciu lat, a konkretnie w latach 1859-1869. Długość tego kanału to sto sześćdziesiąt trzy kilometry, szerokość natomiast wynosi w granicach stu sześćdziesięciu- dwustu metrów. W wyniku wybudowania tego kanału znacznie skróciła się żeglugowa trasa z Londynu do Bombaju. Do głównych portów zaliczamy między innymi: Port Said oraz Suez. Obszar ten zalicza się do obszarów zneutralizowanych. Zapewniona jest wolna żegluga w okresie wojny.