Wiek XIX

W wieku dziewiętnastym miejsce ma wzrost galicyjskiej autonomii co powoduje, że Kraków ma szansę na odzyskanie swojej świetności. Uczelnie z polskim językiem jako wykładowym przyciągały studentów ze wszystkich zaborów, oprócz tego dynamicznie rozwijała się sztuka. Pojawiać zaczęli się ponownie wielcy artyści, którzy poprzez swoje dzieła rozsławiają ponownie Kraków. Zaliczyć możemy do nich między innymi Asnyka, Wyspiańskiego, Matejkę i wielu, wielu innych tym właśnie podobnych. Z drugiej strony austriackie władze wojskowe przystępują do budowania krakowskiej twierdzy, czyli specyficznego systemu fortów, które miały osłaniać miały miasto od niespodziewanych ataków.