Barbakan

Barbakan zwany jest potocznie Rondlem, został wzniesiony w latach 1498-1499 z inicjatywy króla Polski Jana Olbrachta. Jest to najbardziej wysunięty na północ element fortyfikacji miejskich w Krakowie. Barbakan to budowla w stylu gotyckim o kształcie wycinka koła. Zadaniem głównym tej budowli była obrona. Budowa ta liczyła siedem wieżyczek obserwacyjnych, oraz otoczona była fosą wodną o szerokości około 25 metrów. Barbakan w roli obronnej sprawdzał się bardzo dobrze, był uznawany za fortecę nie do zdobycia. Współcześnie w barbakanie ma swoją siedzibę oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.