Kartogram

W metodzie tej można przedstawić średnią wartość dowolnego zjawiska w określonych jednostkach przestrzennych lub geometrycznych, które zwane są polami podstawowymi. Metody tej używa się do przedstawiania gęstości zaludnienia w określonych jednostkach administracyjnych, ale może tez być stosowana do różnych zjawisk. Wykorzystuje się wartości względne otrzymywane w wyniku dzielenia dwu szeregów wartości bezwzględnych odnoszących się do tych samych zjawisk. Zaletą jest prostota i łatwość wykonania. Wadą natomiast zróżnicowania zjawiska wewnątrz jednostki przestrzennej. Nazwę tą nadaje się również mapie wykonanej tą metodą.