Pieskowa Skała

Pieskowa Skała jest jedną z kolejnych komór powstałych w wieku siedemnastym. Od innych wyróżnia ją to, że łączy z sobą dwa kolejne poziomy, a mianowicie poziom pierwszy z poziomem drugim, który położony jest już dziewięćdziesiąt metrów pod ziemią. W komorze tej zaprezentowane zostały urządzenia, które wykorzystywane były przy transporcie pionowym soli, tak zwany krzyż ręczny, który posiada naprawdę ogromne gabaryty. Oprócz tego na posadzce komory zachowały się fragmenty starych schodów, które wykute były w skale solnej i używane przez tragarzy.