National Geographic

Jest to czasopismo amerykańskie, które ukazuje się tylko dwanaście razy do roku, ale czasami wydawane są też numery specjalne. Cechą charakterystyczna jest żółta obwódka i twardy książkowy grzbiet. Ukzują się w nim artykuły o krajobrazach, historii czy kulturze różnych miejsc na Ziemi. Magazyn ten publikuje też fotografie i jest prekursorem w dziedzinie foto-dziennikarstwa. Magazyn ten publikuje też mapy regionów, które są bardzo dokładne, a archiwa tego pisma były niejednokrotnie wykorzystywane przez rząd amerykański. Kiedyś okładka zawierała treść, ale od 1960 roku umieszcza się już na niej zdjęcia. Magazyn ukazuje się w lokalnych wersjach językowych.