Wisła Kraków

Osobą odpowiedzialną za stworzenie podwalin pod uformowanie się TS Wisła Kraków z całą pewnością był prezes drużyny piłkarskiej utworzonej jesienią roku 1906 przez uczniów jednej z krakowskich szkół. Od pojedynczego zespołu doszło w końcu do zorganizowania wielosekcyjnej organizacji sportowej, której symbolem stała się biała gwiazda i właśnie ten symbol od ponad wieku, z drobnymi zmianami oczywiście, będzie symbolem wszystkich sekcji Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. Od zmian ustrojowych w naszym kraju sekcja piłkarska jednak została odłączona i obecnie stanowić będzie oddzielny klub działający na zasadach spółki akcyjnej. Cały czas jednak wykorzystuje symbole TS Wisła Kraków i jest z nim utożsamiany.