Historia

Pierwsze ślady, które dotyczyć będą osadnictwa na terenie dzisiejszego poznania, pochodzą już z okresu prawie dziesięciu tysięcy lat przed naszą erą, gdzie dominowali tutaj przede wszystkim łowcy reniferów. Stałe osady powstawały kilka tysięcy lat później, a cztery tysiące lat temu poznańskie ziemie zamieszkane zostały przez ludność indoeuropejską. Czasy naszej ery, a dokładnie piąty wiek niesie z sobą ślady niezaprzeczalnego słowiańskiego osadnictwa, następnie natomiast osadnictwa polan, z tego okresu pochodzić będzie słynny dwór na tumskim ostrowie. Miasto w swym pierwotnym usytuowaniu znajdowało się nad brzegiem Cybiny, która stanowi jeden z dopływów warty. Na jednym z pobliskich wzgórz znajdowała się wtedy świątynia oraz zamek książąt. Oprócz tego Poznań wiązać będzie się z początkami państwa polskiego, jest to bowiem hipotetyczne miejsce chrztu pierwszego polskiego władcy, a oprócz tego był on siedzibą pierwszego biskupa polski. Pomyślny okres w historii poznania, to przede wszystkim okres panowania Jagiełły. Otwarcie szlaku, który miał łączyć Litwę z Europą zachodnią oraz zamknięcie dla polskich towarów gdańska miało wpływ na to, że Poznań pełnił role jednego z ważniejszych węzłów, gdzie przecinały się handlowe szlaki. Z czasem wokół miasta zaczęła rozwijać się sieć kolejnych miasteczek, należących przede wszystkim do szlachty, gdzie łącznie z poznaniem tworzą one obecnie konurbację. Miasto przetrwało w dobrej formie potop szwedzki, jednak kolejne konflikty doprowadzały do kolejnych problemów i jego powolnego upadku. Jednak późniejsze lata od wieku osiemnastego to już stały rozwój miasta, nawet w czasach zaborów.