Masajowie

Oprócz Kenii ta znana afrykańska grupa etniczna zamieszkuje północną cześć Tanzanii. Językiem jakim posługuje się ta grupa etniczna to język Maa. Oprócz tego znają języki urzędowe kraju, w którym mieszkają. Szacuje się, że grupa ta liczy około dziewięćset tysięcy osób. Masajowie prowadzą tak zwany półkoczowniczy tryb życia. Rządy krajów zachęcały bezskutecznie ich to porzucenia takiego trybu życia. U Masajów można zaobserwować, że decyzje, szczególnie te ważne podejmują starsi mężczyźni. Prawo, które ich obowiązuje nazywa się prawo oralne. Ta afrykańska etniczna grupa wierzy w Boga, który nazywany jest Enkai lub Engai. Bóg ten ma podwójną naturę: : Engai Narok (Czarny Bóg), Engai Nanyokie (Czerwony Bóg). Dosyć duża liczba Masajów przeszła na wiarę chrześcijańską. Masajowie żyjący tak jak nakazuje tradycja nie urządzają pogrzebu. Można powiedzieć, że życie tej grupy etnicznej „otacza się” bydłem. Za bogatego mężczyznę uznaje się takiego, który posiada dużą liczbę dzieci i bydła. Bydło według ich wierzeń zostało im podarowane przez Boga. Co według ich uprawnia ich do odbierania bydła innym. Co jest w istocie kradzieżą. Do cech charakterystycznych tej grupy etnicznej jest przekłuwanie oraz rozciąganie usznych małżowin. Używa się do tego między innymi kolców, prętów. Ich tradycyjna muzyka to rytm, który śpiewa chór oraz słowa śpiewane przez tak zwanego przewodnika muzyki- olaranyani. Ostatnio zaobserwowano coraz częstsze porzucanie przez Masajów koczowniczego trybu życia. Jednak mimo wszystko zachowują wierność do tradycyjnych strojów.