Góra Kalwaria

Jest to miasto w województwie mazowieckim, liczące ponad jedenaście tysięcy mieszkańców. Założycielem miasta był poznański biskup Stefan Wierzbowski. Bardzo interesujący jest układ urbanistyczny. Charakteryzuje on się naturalnym wykorzystaniem terenu oraz formą krzyża łacińskiego. Jednym z najważniejszych zabytków Góry Kalwarii jest kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, który powstał w osiemnastym wieku. Jego architektem był nadworny architekt królów Polski Jakuba Fontana. Wartymi obejrzenia miejscami w tym mieście są: kaplice kalwaryjskie: „Ratusz Piłata” oraz kaplica Zwiastowania, tak zwany Wieczernik, powstały w roku 1674, dawne kolegium pijarów, oraz takie klasycystyczne budowle jak: ratusz, synagoga. Związani z tym miastem są takie słwane osoby jak: Wolf Messing, Stefan Wierzbowski, Adolf Dymsza.