Wieża Eiffla

Wieża Eiffla, „Dama Paryża”, to chyba najbardziej znany i rozpoznawalny na całym świece obiekt nie tylko tego miasta ale także całej Francji. Wieża Eiffla jest najwyższą budowlą w Paryżu. Wieżę ta wybudowano w roku 1889, specjalnie na Wystawę Światową. Była symbolem ówczesnej potęgi gospodarczej, naukowej i technicznej Francji. Jej faktycznym pomysłodawcą był pracownik w biurze Gustawa Eiffla, Maurice Koechlin. Wieża Eiffla zbudowana jest z kutego żelaza. Na jej budowę przeznaczono 7,8 milionów franków, czyli około 65 milionów złotych. ¾ tych kosztów zwróciło się w okresie pierwszych pięciu miesięcy od otwarcia. Całkowitą jej wysokość zwiększano kilka razy za pomocą zamocowanej na jej szczycie anteny. Na wysokościach 57 metrów , 115 metrów i 275 metrów umieszczone zostały tarasy widokowe. Na szczyt wieży Eiffla prowadzi aż 1665 stopni. Wieża Eiffla przez ponad 40 lat miała status najwyższej budowli świata. Dopiero w roku 1929 została zdetronizowana przez Chrysler Building, budowlę w Nowym Jorku.

Ta stalowa konstrukcja o wadze tysięcy ton to najbardziej charakterystyczny, znany i rozpoznawalny na całym świecie symbol Paryża. Każdy wie co to akiego i gdzie się znajduje. Obiekt ten powstał specjalnie na wystawę światową EXPO, której gospodarzem był Paryż w 1889 roku. Miał to być symbol epoki stali i demonstracja możlwiości i umiejętności ówczesnych inżynierów. Konstrukcję zaprojektował Gustaw Eiffel. Po 20 latach miała ona zostać rozebrana lecz jej ojciec kategorycznie się temu sprzeciwił i tak oto do dnia dzisiejszego wieża jest nieustannie odnawiana i konserwowana i zachwyca mieszkańców Paryża oraz, a może przede wszystkim, turystów z całego świata.

Wieża Eiffla to niezaprzeczalnie jeden z najbardziej znanych obiektów architektonicznych na terenie całego Paryża. Rozpoznawany jest on obecnie jako główny z francuskich symbol. Budowla ta jest najwyższą w Paryżu, a na terenie całego kraju piąta co do wielkości. Damar Paryża, jak zwykli nazywać ją mieszkańcy znajduje się w centrum miasta, bezpośrednio nad Sekwaną u jednego z krańców Pola Marsowego. Wieża zbudowana została specjalnie na czas paryskiej wystawy światowej, która miała miejsce pod koniec wieku dziewiętnastego. Miała ona przede wszystkim być demonstracją poziomu inżynierskiej wiedzy i możliwości technicznych tejże właśnie epoki oraz symbol potęgi gospodarczej i naukowej Francji. Po okresie dwudziestu lat miała ona został rozebraną, jednak pomysłodawca i główny z twórców, od nazwiska którego wzięła się nazwa wieży nie chciał do tego dopuścić. Postanowił on między innymi, że przekazana zostanie na cele naukowe. Założył w niej laboratorium aerodynamiczne, a z powodu dogodnych wysokości także meteorologiczne. Jednak dopiero udane eksperymenty z telegrafem umieszczonym ja jej szczycie ocaliły ją od demontażu. Przez rozpoczęciem pierwszej wojny światowej, stałą się ona jednym z obiektów militarnych, łączyła między innymi Paryż z posterunkami na niemieckiej granicy, wcześniej natomiast do komunikowania się wykorzystywane były gołębie pocztowe. Budowla ocalała przez wojenne czasy i w końcu otrzymała miano jednej z największych paryskich atrakcji.