Kartografia

Jest to dziedzina nauki o mapach, czyli globusach, atlasach, modelach plastycznych, teorii map, metodach ich robienia i użytkowania. Jest to też dziedzina działalności i usług związanej opracowywaniem, reprodukcją i rozpowszechnianiem map. Trudni się także przekazywaniem informacji, które są odniesione do przestrzeni geograficznej, a zakodowane w formie graficznej lub nawet cyfrowej. Jest to tez sztuka i technologia sporządzania map. W naszym kraju razem z geodezją stanowi jedną z dyscyplin nauk technicznych. Jak wynika z historii kształtowała się w trzech okresach historycznych od starożytności do renesansu, od połowy szesnastego wieku do połowy dwudziestego wieku i dalej do naszych czasów. Jest też kartografia geologiczna, która zajmuje się przedstawianiem budowy geologicznej skorupy ziemskiej w postaci map i planów geologicznych, przekrojów i innych form obserwacji zjawisk geologicznych. Podstawą formą badań jest zdjęcie geologiczne. Są mapy geologiczne odkryte, surowców mineralnych, hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie.