Drzewa iglaste

Trzysta milionów lat temu na Ziemi pojawiły się pierwsze rośliny nagozalążkowe. Należą do nich między innymi wszystkie drzewa iglaste. Cechą charakterystyczną tych drzew jest to, że nie zrzucają one na zimę igieł. Wyjątkiem jest modrzew, który ma igły sezonowe. Większość iglaków ma bardzo małe wymagania glebowe i doskonale znoszą nawet bardzo piaszczyste gleby. Są one również bardzo odporne na chłodniejsze klimaty, mrozy i wiatry. Doskonale rosną na terenach trudnych jak na przykład zbocza gór czy nadmorskie wydmy. Tylko nieliczne szpilkowce źle znoszą zanieczyszczenia i nie nadają się do bytowania w warunkach miejskich. Nieco bardziej wymagający jest modrzew, który potrzebuje dużo światła oraz świeżych i żyznych gleb. Drzewa iglaste tworzą lasy, które na północnej części kuli ziemskiej nazywane są tajgą. W przeciwieństwie do drzew liściastych, iglaki nie gubią swoich igieł na zimę oraz nie posiadają typowych kwiatów. Ich nasiona są przechowywane w szyszkach.