Izolinia

Inaczej nazywana izarytma natomiast w meteorologii izograma. Jest to krzywa na mapie łącząca punkty o jednakowych wartościach liczbowych danej cechy. Rozróżnia się następujące rodzaje izolinii, jak hydroizohipsa, izalobara, izoamplituda, izobara, izobata, izobaza, izobronta, izochimena, izochrona, izochrona, izodensa, izodynama, izofena, izofona, izofoda, izogeoterma, izoglosa, izogona, izohalina, izohela, izohieta, izohigra, izohipsa, izohumida, izohela, izoklina, izonefa, izokosma, izokryma, izolampra, Izolda, izoleksa, izomorfa, izonefa, izopykna, izopleta, izopola, izosejsta, izostera, izotacha, izotera, izoterma, izowapora. Każdy termin oznacza od zasięgu terytorialnego po prędkość wiatru do kresek na mapie.