Biosfera

Jest to strefa kuli ziemskiej zamieszkana przez żywe organizmy i gdzie odbywa się proces ekologiczny. Jest to część zewnętrznej skorupy Ziemi i obejmuje też powietrze, ląd i wodę. Jest światowym systemem ekologicznym. Samo pojęcie biosfery zostało użyte przez geologa Eduarda Suessa w 1875 roku, ale ekologiczne pojęcie pochodzi z lat dwudziestych dwudziestego wieku i poprzedza pojęcie ekosystemu wprowadzone przez Artura Tansleya. Są trzy biosfery, czyli biosfera1, czyli planeta Ziemia, biosfera 2 – laboratorium w Arizonie USA, w którym mieści się zamknięty ekosystem i biosfera 3, czyli próba stworzenia sztucznej biosfery w latach 1967-1968 przez Rosjan.