Biocenoza

Jest to zespół całej populacji organizmów roślinnych i zwierzęcych danego środowiska. Jednak są one powiązane ze sobą różnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworząc całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie równowagi. Tworzy też ekosystem razem z biotopem. Biocenozy dzieli się na agrocenozę czyli pół uprawnych, pratocenozę łąk i pastwisk, silwocenozę obszarów leśnych i górskich, hydrocenozę cieków i zbiorników wodnych. Biocenozy mogą być naturalne jak i sztuczne oraz tworzą też ekosystem.