Szczyt Adama

Inne nazwy to Sri Pada, Samanala, Al.-Rohun czy Sivanolipatha Malai. Jest to praktycznie piąty co do wysokości szczyt Cejlonu. Leży w południowej części wyspy. Został zbudowany przez prekambryjskich gnejsów. Ma kształt piramidalny i rozciąga się ponad płaskowyżem. Zbocza są wiecznie zielonym lasem podzwrotnikowym. Jest to miejsce święte wielu wyznawców religii. Można znaleźć tam odcisk stopy Śiwy wg hindusów, Buddy, Adama wg muzułmanów czy św. Tomasza wg chrześcijan. Jest to ważne miejsce kultu religijnego i cel licznych pielgrzymek.