Miasto Krk

Można powiedzieć, że to miasto leży wśród zielonych winnic oraz oliwnych gajów. Do atrakcji tego miasta zaliczamy bramy miejskie, mury obronne, klasztory i kościoły, Kaštel, trg. Sv. Mihovila, Veliki trg. Miasto powstało na rzymskich założeniach urbanistycznych. Przy bramie Velika vrata znajduje się główny plac. Od tego placu odchodzą dwie ulice, które ciągną się wzdłuż obronnych murów. Dwie inne ulice spotykają się przy bramie Pizańskiej. Brama Mala vrata kierowała z miasta do portu. Do chwili obecnej zachowały się części fortyfikacji pochodzące jeszcze z czasów rzymskich. Z tego okresu pochodzi także forum. W jego pobliżu znaleziono pochodzącą z trzeciego wieku mozaikę, która ilustruje postacie mitologiczne. W okresie średniowiecza powstało tu wiele kościołów oraz kaplic. Jednak niewiele z nich przetrwała do dnia dzisiejszego. Wartym obejrzenia jest kościół św. Kwiryna, patrona miasta. Kaštel jest to czworokątny budynek z trzema wieżami. Znajduje się on na placu Kamplin. Funkcją tego budynku było strzeżenie wejścia do portu. Okrągła wierzą, która ma wysokość trzynastu metrów pochodzi z piętnastego wieku. Najważniejszym placem w mieście jest trg. Sv. Mihovila. Archeolodzy przypuszczają, że dawnej znajdowało się tu kapitolium. Veliki trg to plac, który zajmuje miejsce dawnego forum.