Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja

Świątynie tą wybudowano w połowie czternastego wieku. Poświęcenie natomiast miało miejsce w roku 1356. Początkowo była kościołem katolickim, a od roku 1539 stała się kościołem protestanckim. Materiałem budowlanym było drewno dębowe. Liczba miejsc siedzących w tym kościele wynosiła dwieście. W wieku dziewiętnastym świątynia okazała się za mała dla systematycznie powiększającej się ludności Ustki. Oprócz funkcji sakralnej Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja był znakiem nawigacyjnym (nocnym i dziennym). W roku 1888 postanowiono świątynie zlikwidować. Proces rozbiórki kościoła rozpoczął się dwudziestego marca 1889 roku. Całe wyposażenie zostało przeniesione do nowego kościoła..

Warto przeczytać także: Jan Chrzciciel – życiorys