Geografia Czadu

Większość terytorium tego kraju „zajmowana” jest przez Kotlinę Czadu. Część południowa owej kotliny to tereny, których wysokość wynosi pięćset-sześćset metrów nad poziomem morza. Natomiast na północy znajduje się masyw Tibesti, który ma wysokość wynosząca nawet trzy tysiące czterysta piętnaście metrów nad poziomem morza. Występujące w tym kraju klimaty to: klimat zwrotnikowy, suchy, kontynentalny, górski, równikowy o cechach monsunowych. Jeśli chodzi o rzeki stałe to najdłuższą jest rzeka Szari. W tym afrykańskim kraju można spotkać między innymi słonie, antylopy, lwy, gepardy, zebry, lamparty. Mniej więcej dziewięć procent powierzchni państwa znajduje się pod ochroną. Istnieje tu wiele rezerwatów przyrody oraz parków narodowych. Prawie pięćdziesiąt procent ludności kraju to analfabeci. Przyrost naturalny wynosi blisko trzydziestu procent. Najważniejszym miastem kraju jest Ndżamena. Jeśli chodzi o strukturę religijną to przedstawia się ona następująco: pięćdziesiąt cztery procent stanowią Muzułmanie, dwadzieścia jeden procent Katolicy, czternaście procent Protestanci, a siedem procent to wyznawcy plemiennych religii. Trzy czwarte ludności mieszka na wsi.