Ndżamena

To największe miasto oraz stolica tego afrykańskiego kraju. Ndżamena to port rzeczny oraz bardzo ważny ośrodek handlowy Czadu. Jego wysokość średnia położenia wynosi dwieście dziewięćdziesiąt pięć metrów. W mieście funkcjonuje międzynarodowy port lotniczy. Swoje siedzibę ma tu uniwersytet, istnieją tu również szkoły średnie. Źródła z roku 2005 informują, że w mieście mieszka siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osób. Jej liczba w sumie szybko rośnie, bo na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia liczba mieszkańców wynosiła około pięćset tysięcy. Miasto charakteryzuje dosyć duże zróżnicowanie religijne. Miasto założono w roku 1900, nosiło wtedy nazwę Fort-Lama. Nazwę tą nadano na cześć oficera wojskowego, to jest Amédée-François Lamy. Nazwę miasta zmieniono na początku lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Nazwa miasta oznacza „miejsce wypoczynku”. W wyniku wojny domowej w latach 1979 i 1980 część miasta została zniszczona. Głównymi gałęziami gospodarki tego afrykańskiego miasta są: przemysł mięsny, turystyka oraz handel solą.