Meksyk

Jest to stolica Meksyku. Leży na wyżynie w środkowej części kraju. Populacja wynosi prawie dziewięć milionów mieszkańców. Z kolei całe megalopolis, a więc miasto Meksyk z pobliskimi terenami, mniejszymi miastami, które znajdują się w tym regionie, wynosi około dwadzieścia milionów mieszkańców. Jest to trzecia na świecie, po Tokio i Seulu, tego typu aglomeracja. Znajduje się tam największy i najszybszy przyrost ludności na świecie. miasto to zostało założone w czternastym wieku przez Azteków i stało się ich ośrodkiem. Aktualnie jest to ważne centrum polityczne, kulturalne i gospodarcze państwa meksykańskiego. Mieszczące się tam pływające ogrody Xochimilco wpisane już zostały na listę UNESCO. Znaleźć tam można o wiele więcej tego typu wspaniałości.