Panteon

Panteon to rzymska świątynia o okrągłym kształcie, znajdująca się na Polu Marsowym. Jest najlepiej zachowana budowlą z okresu starożytnego Rzymu. Panteon został sfinansowany przez cesarza Hadriana. Obecnie Panteon to kościół katolicki pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny od Męczenników. Świątynia została uszkodzona w piątym wieku w czasie najazdu na Rzym przez barbarzyńców. W siódmym wieku Panteon został podarowany papieżowi Bonifacemu IV przez Fokasa. Od tego momentu Panteon stał się miejscem kultu chrześcijańskiego. Osiem wieków później przekształcono go w fortecę. Nad odnowieniem Panteonu w czasach renesansowych czuwał Rafael Santi. W Panteonie złożono szczątki włoskich królów Wiktora Emanuela II oraz Humberta I. Panteon to rotunda o średnicy 44 metry i identycznej wysokości. Panteon ciągle przyciąga turystów. Budowla budzi zachwyt ze względu na postać i technologię wykonania. Świątynią jest niewątpliwie fantastycznym dziełem starożytnych.