Nawigacja

Dział ten zajmuje się określaniem bieżącego położenia oraz drogi do celu dla statków, pojazdów oraz innych przemieszczających się obiektów. Rozróżnia się następujące rodzaje nawigacji jak satelitarna GPS, astronomiczna, pilotowa, radiowa, zliczeniowa, terrestryczna, radarowa, inercyjna. Każda z tych nawigacji ma inne zastosowanie i tak GPS jest oparty na sygnale radiowym wysyłanym przez sztuczne satelity Ziemi, astronomiczna jest w oparciu o obserwację ciał niebieskich i czasie lokalnym, pilotowa jest prowadzona w portach i na torach podejściowych czyli identyfikacji mijanych pław. Zaś nawigacja radiowa oparta jest o sygnały radiowe wysyłane przez nadajniki. Nawigacja zliczeniowa polega na zestawienia kierunku ruchu statku i jego szybkości ustalonej ze zliczenia obrotów śrub napędowych. Jest też nawigacja radarowa, która jest dokonywana przy pomocy radarów oraz nawigacja inercyjne stosowana głównie w okrętach podwodnych przy pomocy systemów żyroskopowych. Każdy z tych systemów jest bardzo przydatny w pojazdach jak i statkach.