Hierotopografia

Jest to dział geografii religii, który zajmuje się rozmieszczeniem miejsc świętych w przestrzeni, a szczególnie środowiska przyrodniczego stanowiącego przedmiot kultu. W wielu systemach religijnych począwszy od religii plemiennych na przykład animizm, totemizm po największe religie monoteistyczne, jak chrześcijaństwo lub islam i politeistyczne hinduizm. Oddaje się cześć jakimś elementom środowiska przyrodniczego. Na uwagę zasługują święte góry lub rzeki, ale przedmiotem kultu są też pasma górskie, źródła, lasy, drzewa czy jaskinie. W naszym kraju jest też wiele takich miejsc pamiętające jeszcze czasy pogańskie. W naszych zaś czasach religia chrześcijańska nie dopuszcza wiary w święte gaje czy rzeki lub źródła. Jednak w wielu przypadkach są pielgrzymki do miejsc uznanych za święte jak sanktuaria. NA całym świecie istnieje całe mnóstwo obiektów kultu, do których pielgrzymują ludzie z różnych zakątków jako pielgrzymi lub turyści. Niektóre z nich dostępne są tylko i wyłącznie dla swoich wyznawców, inne dla wszystkich.