Klimat

Klimat na Starym Kontynencie będzie zaliczany do o wiele bardziej łagodnego niż innych obszarów, które znajdują się na tej samej, czy też zbliżonej szerokości geograficznej. Różnica zauważalna może być przede wszystkim w okresie zimowym na zachodniej i północnej części kontynentu. Główną przyczyną tych zjawisk będzie ciepły prąd morski, zwany Prądem Zatokowym, który opływa Europę od strony zachodniej. Drugą przyczyną warunkującą łagodny mimo wszystko klimat są wiatry z zachodu, co w połączeniu z układem łańcuchów górskich niemal równoleżnikowe daje, że całe ciepłe masy powietrza znad Oceanu Atlantyckiego, docierają w oddalone rejony całego kontynentu. Niemal cała Europa znajdować będzie się w strefie wpływów klimatu umiarkowanego, czy też dokładniej mówiąc dwóch jego typów. Jedynie półwysep iberyjski i inne południowe części europy, jednak bardzo małe, będą znajdowały się w strefie klimatu podzwrotnikowego, w zależności od tereny albo morskiego albo też kontynentalnego. W krańcowych częściach na północny kontynentu natomiast panować będzie klimat okołobiegunowy, zwany także inaczej subpolarnym. Dodatkowo niezależnie jakie jest położenie, który średnie oraz wysokie posiadać będą odmienne i unikatowe cechy klimatyczne w odróżnieniu od terenów nizinnych i zaliczać będą się do grupy klimatów górskich. Jeśli chodzi o temperaturę to będzie z nią różnie, w zależności od miejsca na kontynencie, jednak w większości jego regionów spadać będzie poniżej zera w okresie zimowym.