Kanada

Jej stolicą jest Ottawa. Do dzisiaj pozostaje pod monarchią konstytucyjną z Anglią i jako głowę państwa uznaje się Elżbietę II. Składa się z dziesięciu prowincji i trzech terytoriów. Jest krajem dwujęzycznym i wielokulturowym. Obowiązują dwa języki oficjalne, jak angielski i francuski. Kraj ten jest państwem uprzemysłowionym i bardzo zaawansowanym technicznie. Ma też zróżnicowaną gospodarkę uzależnioną od bogactw naturalnych i wymiany handlowej, a zwłaszcza z USA. Klimat jest subpolarny i polarny, a w centrum kontynentalny, natomiast na południu umiarkowany ciepły. W całym kraju jest przewaga drzew iglastych. W herbie tego kraju jest klon. Kanada brała też udział w drugiej wojnie światowej. Po zakończeniu wojny miała jako jeden z niewielu największą armię na świecie. W ich armii jest też jednostka konna. Kraj ten ciągle walczy wewnętrznie, aby utrzymać jedność, bo nacjonaliści z Quebeku ciągle mażą o autonomii. Kraj ten jest bardzo rozwiniętym krajem o programie socjalnym, a także nadal zachęca do osiedlania się młodych ludzi z potrzebnym wykształceniem.